2012
Sem vložte podnadpis

Pozvánka na vysvěcení poutní kaple 14 pomocníků v nouzi

Naše sdružení spolu s obecním úřadem ve Starých Těchanovicích si Vás všechny dovoluje pozvat na vysvěcení poutní kaple na kopci Nickelsbergu mezi Zálužným a Starými Těchanovicemi. Podívejte se na následující...

Významná aktualita 5

Dne 4.6.2012 navštívila Vítkov skupina zdejších německých rodáků. Při jejich přijetí na vítkovské radnici byli přítomni také zástupci našeho sdružení a měli příležitost s nimi jak v rámci oficiální části setkání, tak i neoficiálně hovořit. Představili práci a záměry sdružení a dohodli další...

Významná aktualita 4

Dne 20.dubna 2012, po jednání s odpovědnými představiteli podniku Lesy ČR, dostalo naše občanské sdružení do správy poutní kapli, zasvěcenou 14 Božím Pomocníkům v nouzi, stojící na kopci Nickelsberg mezi Zálužným a Starými Těchanovicemi.

Významná aktualita 3

Dne 12. dubna 2012 byla mezi městem Vítkovem a naším Občanským sdružením ZÁLUŽNÉ podepsána smlouva o výpůjčce nemovitosti - kaple v obci Zálužné. Stali jsme se tak správci kaple a je jen na nás, jakýkm způsobem budeme, samozřejmě po konzultaci s Národním...

Aktualita 2

V květnovém čísle Vítkovakého zpravodaje vyšla informace o našem občanském sdružení:

Aktualita 1

V dubnovém Vítkovském zpravodaji je hned v úvodu článek, který nás velmi potěšil. Proto se s Vámi o něj chceme podělit: Naše občanské sdružení požádalo město Vítkov o zapůjčení záluženské kaple a rada města, jak se dozvídáme z článku, se rozhodla naší žádosti vyhovět. Po podepsání...