Sem vložte podnadpis

V květnovém čísle Vítkovakého zpravodaje vyšla informace o našem občanském sdružení: