Sem vložte podnadpis

Dne 20.dubna 2012, po jednání s odpovědnými představiteli podniku Lesy ČR, dostalo naše občanské sdružení do správy poutní kapli, zasvěcenou 14 Božím Pomocníkům v nouzi, stojící na kopci Nickelsberg mezi Zálužným a Starými Těchanovicemi.