Další dokumenty
Sem vložte podnadpis

Od léta r. 2013 má naše sdružení nové logo, které pro nás vytvořil pan Lumír Moučka.

Zde jsou uvedeny příklady smluv, jimiž bude ošetřen každý dar, který by chtěli na realizaci projektů sdružení věnovat ti, kdo mají zájem, ti, kterým není obec Zálužné lhostejná. V každém případě všem, kdo se k tomu odhodlají, děkujeme. Výbor Občanského sdružení...