O nás
Sem vložte podnadpis

informace pro vás

         Od 28.12.2015 jsme ve smyslu ustanovení občanského zákoníku změnili náš název.      budeme se jmenovat

Spolek Zálužné

původní občanské sdružení

Občanské sdružení "Zálužné" vzniklo dne 30. prosince 2011 jako nezávislá, nezisková organizace, otevřená všem, kdo nejsou a nechtějí být lhostejní k prostředí, ve kterém žijí, všem, kdo mají zájem podílet na činnostech, které mohou osadě Zálužné přinést mnoho dobrého. Jako nové členy sdružení, kterými se mohou stát nejen místní obyvatelé, majitelé rekreačních objektů, ale také všichni ostatní, komu není zdejší lokalita lhostejná, Vás rádi mezi sebou přivítáme. Vítáni jsou všichni, kdo mají zájem s námi spolupracovat. Buďjako členové nebo naši příznivci. Záleží jen na nás, jak možnosti, které jsou nám nabízeny, využijeme. Záleží pouze na nás, co jsme schopni společně dokázat. Záleží pouze na nás, jak své myšlenky a nápady, dokážeme uskutečnit.

Občanské sdružení Zálužné vzniklo se záměrem využít potenciálu osady Zálužné a jejího okolí, s jeho přírodním a kulturním bohatstvím, ale také s aktuálním lidským zázemím, jež je k dispozici. Občanské sdružení mělo od svého založení 5 členů, v současné době 4.


Zakládajíci členové


Petr Havlicky

Kamil Olbrecht

Zdeněk Spáčil

Petr Zahnaš

Vít Borovec


historie

Občanské sdružení "Zálužné" vzniklo dne 30. prosince 2011 jako nezávislá, nezisková organizace, otevřená všem, kteří nejsou a nechtějí být lhostejní k prostředí, ve kterém žijí, všem, kdo mají zájem podílet na činnostech, které mohou osadě Zálužné přinést mnoho dobrého. Občanské sdružení Zálužné vzniklo se záměrem využít potenciálu osady Zálužné a jejího okolí, s jeho přírodním a kulturním bohatstvím, ale také s aktuálním lidským zázemím, jež je k dispozici. Záleží jen na nás, jak možnosti, které jsou nám nabízeny, využijeme. Záleží pouze na nás, co jsme schopni společně dokázat. Záleží pouze na nás, jak své myšlenky a nápady, dokážeme uskutečnit.

Zde máte odkaz na podrobnější historii o Zálužné.