Informace
Sem vložte podnadpis

Historie břidlice v Zálužné


Historie Zálužné


Historie kapliček v Zálužné


Chráněná zvířata v Zálužné

Chráněná zvířata jsou u nás netopíři černí. Schovávaji se v jámách a štolách na území zálužné.